Metoda Optymalnego Wyboru

 

Racjonalne podejście do problemów wyboru.

W sferze życia społeczno – gospodarczego nadzwyczaj często mamy do czynienia z społecznie drażliwym tematem jakim jest sprawiedliwy podział szeroko rozumianych dóbr .
Podobnie temu zadanie „optymalnego wyboru” jest wtedy gdy z wielu zainteresowanych „dobrem„ podmiotów trzeba wybrać jednego a odrzucić innego.

Przetargi - Zamówienia Publiczne.

W wielu przypadkach decydującym kryterium jest cena. Cena jednak nie zawsze jest i powinna być przesądzająca. Obowiązujące przepisy Prawa ustalają to w swoich zapisach:

W świetle przepisów, od dnia 19 października 2014 r., zamawiający może zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert wyłącznie w przypadku przedmiotów zamówienia powszechnie dostępnych na rynku i o ustalonych standardach jakościowych, chyba że udziela zamówienia w trybie licytacji elektronicznej. W pozostałych przypadkach, z wyłączeniem trybu zapytanie o cenę, oprócz kryterium cenowego, zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty zobowiązany jest wprowadzić także inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, przy czym doboru poszczególnych kryteriów, jak i przypisania im odpowiedniej wagi dokonuje zamawiający stosownie do okoliczności udzielania zamówienia, przy uwzględnieniu specyfiki przedmiotu zamówienia.”
(Cytat z artykułu Urzędu Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl)Albert Einstein 735x400

Wyobraźmy sobie sytuacje: "Mało dóbr + dużo potrzeb = optymalny wybór" . NA PRZYKŁAD:

Decydenci (czytaj także Dysponenci środków ) postanawiają demokratycznie, sprawiedliwie i do tego w sposób ekonomicznie uzasadniony wybrać wykonawcę na jakieś prace, dostawę towarów itp. Jednocześnie nie są to „przedmioty” powszechnie występujące na rynku o ustalonych standardach jakościowych. No i co wtedy ?

Organ społeczny ma za zadanie:

  1. Przydzielić miejsce w przedszkolu dzieciom (których oczywiście jest więcej niż miejsc) i ma to zrobić społecznie sprawiedliwy sposób.
  2. Przydzielić mieszkania socjalne osobom potrzebującym (których oczywiście jest więcej niż mieszkań).

Prezentowana w serwisie Metoda Optymalnego Wyboru sprosta tym zadaniom. Autor Metody stosował ja w praktyce w latach 80-tych.
Co powoduje metoda jakie są jej podstawowe cechy?:

  1. W praktyce jest możliwe że w procesie wyboru uczestniczą wszystkie zainteresowane podmioty (grupy społeczne). Są quasi decydentami.
  2. Każdy z podmiotów (członków grupy społecznej) ma prawo do zgłoszenia i wyceny-ustalania wag kryteriów wyboru.
  3. Wszyscy zainteresowani są jednakowo wyceniani-wartościowani.
  4. Wybór odbywa się w obszarze porównania każdego z każdym na tle każdego ustalonego i demokratycznie wywartościowanego kryterium więc mamy pewność że wybieramy optymalnie w obszarze „problemu wyboru”.

 

Zapraszam do zapoznania się z proponowaną metodą i stosowaniem jej w praktyce "Trudnych Wyborów"

Jerzy Kosiński